26.11.2018

SAMIT 100- BEOGRAD, SRBIJA 2018.

Summit100 Poslovni lideri SEE-a su jedinstvena poslovna inicijativa koja okuplja 100 najznačajnijih poslovnih vođa (inovacijom) iz regije jugoistočne Europe, uključujući Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju sa nastojanjem da uključiti poslovne vođe u dijalog kako bi pokušali oblikovati novu viziju koja bi unaprijedila poslovanje i kvalitetu života u regiji.