17.01.2018

Otvaranje nove veleprodaje MIVEX D.O.O.

Kompanija MIVEX D.O.O. je 19.10.2017. sa svečanom proslavom otvorila vrata novog veleprodajnog objekta svojim potrošačima koje se prostire na 20.000 kvadratnih metara, takođe tog dana je obeleženo 20 godina od osnivanje porodične firme. Za postavljanje bine, specijalnih konstrukcija i moderne šatre poverenje je dato kompaniji Stage Pro, koja je svoj deo posla obavila krajnje profesionalno i u zadatom roku.