17.01.2018

Guča 2017

Dragačevski sabor trubača, takođe poznat i kao Guča festival, je tradicionalna festivalska manifestacija i jedinstvena smotra tubaštva koja se svake godine održava u gradiću Guča, u Dragačevu, u regionu Zapadne Srbije.Biće održana od 9.08 do 13.08 avgusta. I ove godine Stage Pro ekipa je bila zadužena za montažu kapije grada, kao i bina i specijalnih konstrukcija širom grada. Sve montaže su izvršene profesionalno i u datom roku.